Kontakt

e-mail: info@chatazinka.sk
mobil:
Michal +421 907 354 874
Ivan +421 905 607 257

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok ohľadne aktivít a ubytovania v Mýte pod Ďumbierom a v Nízkych Tatrách nám píšte...


Rezervácie a dopyt

Poprosíme Vás o vyplnenie nasledovných údajov


View Larger Map

Chata Zinka je členom Združenia Cestovného ruchu Nízke Tatry - juh, ktoré aktívne prispieva svojimi aktivitami k rozvoju regiónu.

Firemné údaje:

BIOAGRO Mýto spol. s r.o.
adresa: Židlovo 3
č.účtu: 4005876915/7500
IBAN: SK61 7500 0000 0040 0587 6915
BIC: CEKOSKBX
Banka: ČSOB
IČO: 43861164
DIČ: 2022512844