Speleoterapia

Čo je speleoterapia?

Speleoterapia je liečebná metóda, využívajúca vlastnosti aerosólu - prevažne krasových jaskýň na liečbu chronických a alergických chorôb dýchacích orgánov. Bystrianska jaskyňa je prírodné inhalatórium aerosólu, ktorý je nenapodobiteľný umelým spôsobom. Jeho spojenie s komplexnou odbornou zdravotnou, regabilitačnou a rekondičnou starostlivosťou prináša priaznivé liečebné účinky.

Liečebný pobyt v Bystrianskej jaskyni

Základným postupom v speleoterapii je pobyt v Bystrianskej jaskyni, spojený s aktivitami zvyšujúcimi účink inhalovaného aerosólu. Dlhodobé štúdie dokázali jej plný účinok pri 2 hodinovom pobyte v Bystrianskej jaskyni denne po dobu 14 dní. Aktivity v Bystrianskej jaskyni zahrnujú relaxačné a dychové cvičenia s prvkami jógy a autogénneho tréningu a mnohé ďalšie.

Bystrianska jaskyňa

Nachádza sa v Bystriansko-valaštianskom krase Horehronského podolia, na okraji obce Bystrá neďaleeko južného úpätia Nízkych Tatier. Vytvorená je z strednotriasových vápencoch ponornými vodami Bystrianky. Pozostáva zo Starej jaskyne, Pekla a Novej jaskyne, dosahuje dĺžku asi 2 000 m.

Viac o speleoterapii, turnusoch sa dozviete na: http://speleofinal.webnode.sk/o-nas/

Speleoterapia