Jazdenie na koni

Ajax farma - Mýto pod Ďumbierom

Farma má v tomto období k dispozícii 10 jazdeckých koní a 5 poníkov. Pre začiatočníkov ponúka školu jazdenia s inštruktorom, pre pokročilých vychádzky po lesných cestičkách a pre skúsených hipodróm a vychádzky do okolitej prírody.

Otváracie hodiny

denne od 9:00 do 11:00 hod., a od 13:00 do 17:00 hod.

Kontakt

Tel. číslo: 048/617 00 31, 617 00 32 - hotel Partizán
E-mail: partizan@partizan.sk


Hucul klub – Sihla

Hucul klub ponúka výuku jazdy na koňoch, možnosť starostlivosti a ošetrovania koní, základy prirodzenej komunikácie s koňmi a vychádzky do prírody. „Hucul“ je nízke, pokojné plemeno koní, zvlášť vhodné pre deti.

Kontakt

Adresa: Milan Gonda - Slovenský hucul klub, Lom nad Rimavicou 4, 976 53 Lom nad Rimavicou
Tel. číslo: 048/618 01 00, 0903 404 232
E-mail a web: hucul@hucul.sk, www.hucul.sk


Jazdecký klub – Valaská / Hronec

Jazdecký klub ponúka jazdecký výcvik pre začiatočníkov, aj jazdu na koňoch v teréne pre pokročilých

Kontakt

Meno: Eva Kostúrová
Tel. číslo: 048/611 56 35, 0903 527 858
E-mail: kosturova@zelpo.sk