Lesnícky skanzen - Čierny Balog

Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu približne 15 km od turistickej oblasti Mýto pod Ďumbierom vznikal v rokoch 2001 až 2003. Toto prírodné múzeum tvorí 3,5 km dlhý náučný chodník - chodník lesného času - so 48 zastávkami. Prinesie Vám informácie o lesníctve, ale aj o vzťahoch v prírode a činnostiach v lese. Svojimi prirodzenými lesnými stanovištami Vám poskytne objavné pohľady na životodarné schopnosti lesa. Spoznáte aj živé obrazy z histórie, súčasnosti a budúcnosti lesníctva. Skanzen Vám umožní spoznať rastové fázy lesa a výchovné zásahy v nich, historické i súčasné technológie, osobnosti slovenského lesníctva, lesnú techniku, zariadenia a nástroje, i lesnú zver.

12

Z osobností lesníctva, ktoré približuje expozícia skanzenu, spomeňme aspoň také mená ako sú Jozef Dekret Matejovie, Henrich Dávid Wilkens, Ľudovít Greiner či Wiliam Rowland a Karol Kaán. Je tu presťahovaná aj pôvodná lesovňa. Veľmi pôsobivým doplnením areálu je galéria drevených sôch medzinárodnej skupiny umelcov eko-artu.

Lesnícky skanzen je vybudovaný z prírodných materiálov - dreva, kameňa a je vhodne zasadený do prírodného prostredia. Propaguje citlivý prístup k životnému prostrediu, históriu, kultúru a tradície regiónu a je vynikajúcim nápadom ako ukázať to najpodstatnejšie s prírody Vašim deťom.

Otváracie hodiny

Sezóna od 1.5. do 30.9., denne od 9:00 do 15:00 hod.

Kontakt

Adresa: Lesy SR – Odštepný závod Čierny Balog, Hlavná 245, 976 52 Čierny Balog
Tel.číslo: 0918333401
E-mail a web: [email protected], www.lesy.sk