Cyklodreziny na Čiernohronskej železnici

Na úzkokoľajovej trati medzi obcami Hronec a Čierny Balog, kde premávala parná Čiernohronská železnička vznikol ďalší unikát. Domáci aj turisti sa môžu po prvý krát na Slovensku bicyklovať aj po koľajniciach.

Kapacita je stanovená optimálne pre 2 dospelé osoby a 2 deti. V čele na šlapacích strojoch musia sedieť 2 dospelé osoby, z nich aspoň jedna osoba musí byť plnoletá. V zadnej časti sa nachádza sedačka určená na prevoz 1 dospelej osoby alebo dieťaťa. V prednej časti sa nachádza sedačka určená na prevoz 1 dieťaťa. Sedačky sú vybavené bezpečnostnými pásmi.

Drezina v smere Hronec – Šánske – Čierny Balog má povolený prejazd výhradne v dopoludňajších hodinách od 9:00 do 12:00 hod.

Drezina v smere Čierny Balog – Šánske – Hronec má povolený prejazd výhradne v odpoludňajších hodinách od 12:00 do 18:00 hod.

https://www.chz.sk/sk/novinky/cyklodreziny-na-ciernohronskej-zeleznici/

https://cyklo.horehronie.sk/e-bike-pozicovna/cyklodreziny-hronec