Jaskyne

Bystrianska jaskyňa - Bystrá

Krasový útvar Bystrianska jaskyňa dostala názov po riečke Bystrianka. Návštevník ju môže nájsť na južnom okraji obce Bystrá, neďaleko rekreačného strediska Tále. Najkrajším priestorom jaskyne je Klenotnica, no nezaostávajú ani ďalšie ako Peklo, Katakomby a Zrútený dóm. Jaskyňa má bezbariérový prístup a jej priestory sú využívané na speleoterapiu - pobyt v jaskyni spojený s aktívnymi dychovými cvičeniami.

Otváracie hodiny

Sezóna: od 9:00 – do 16:00 hod. okrem pondelka

Kontakt

Adresa: Bystrá č. 529/72, okres Brezno
Tel.číslo: 048/6195133
E-mail a web: [email protected], www.ssj.sk

1

Jaskyňa Mŕtvych netopierov – Trangošská dolina

Vchod do jaskyne Mŕtvych netopierov je umiestnený v centrálnej časti hrebeňa Nízkych Tatier v ďumbierskom vysokohorskom krase vo výške 1750 m n.m. Ide o viacúrovňovú bohato rozvetvenú sieť riečnych chodieb a hlavných koridorov, vzájomne poprepájaných vertikálnymi časťami, ako sú priepasti a komíny. V porovnaní s inými jaskyňami je v nej málo zásahov ľudskej ruky a techniky. Nepochybne najpozoruhodnejšie sú nálezy veľkého množstva netopierích kostičiek starých asi 6000 rokov. Každoročne možno pozorovať nové prírastky čerstvo vyhynutých jedincov z rôznych krajín Európy a vďaka ním dostala jaskyňa svoje pomenovanie. Nízke teploty s maximom 3,6 °C a silné prúdenie vzduchu dosahujúce na niektorých miestach až 7m/s radí jaskyňu medzi veľmi chladné a dynamické jaskyne.

Otváracie hodiny

Letná sezóna: každý deň okrem pondelkov v dvojhodinových intervaloch od 10:00 – 16:00 hod.
Mimo sezóny: sobota-nedeľa, po dohode so správcom aj v inom termíne.

Kontakt

Meno: Milan Štéc
Tel.číslo: +421/48/617 5428, 617 00 70, jasky?a: 0905 135 535
E-mail a web: [email protected], www.jaskynamn.host.sk, www.jmn.speleo.sk

2

Dobšinská ľadová jaskyňa

V spišsko-gemerskom krase, v Národnej prírodnej rezervácii Stratená sa nachádza Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá charakterom zaľadnenia patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne na svete. Ľadová výplň sa tu vyskytuje v rôznych formách a hrúbka ľadu na niektorých miestach presahuje 25m.

Dĺžka: 515 m
Doba trvania: 30 min
Priemerná teplota v zaľadnených častiach: -3,9 až -0,2°C
Priemerná teplota v nezaľadnených častiach: 0,8 až 3,5°C

kontakt

mob.: +421/ (0)58/ 788 14 70

3