Ľupčiansky hrad

Návštevné hodiny v Ľupčianskom hrade

júl - august
Denne, okrem pondelka: od 10.00 hod. do 15.30 hod.
Vstupy sú v polhodinových intervaloch, len so sprievodcom

september - jún
Návštevu hradu je nevyhnutné vopred dohodnúť prostredníctvom kontaktov:

telefónne číslo: 048/ 418 74 29
mobil: +421 911 580 164